0476/20.19.85

Voorafgaande zorgplanning

De wilsverklaringen

Bij wilsverklaringen zijn er veel verschillende types.  Eerst maken we onderscheid tussen de opsplitsing in actuele wilsverklaring en de voorafgaande wilsverklaring.

De actuele wilsverklaring

 • Wilsbekwame declarant
 • In het kader van een therapeutische relatie
 • Om uit te voeren op korte termijn

De voorafgaande wilsverklaring

 • Nog wilsbekwame declarant
 • Van enige actuele therapie hoeft nog geen sprake te zijn
 • Zolang de declarant wilsbekwaam is primeert de actuele wilsverklaring
  (ook een mondelinge actuele wilsverklaring op een schriftelijke voorafgaande wilsverklaring)
 • Zolang de declarant wilsbekwaam is kan een voorafgaande wilsverklaring ten allen tijde gewijzigd worden

En bij de voorafgaande wilsverklaringen onderscheiden we volgende mogelijkheden:

Negatieve voorafgaande

Een voorafgaande behandelweigering.
De declarant vraagt de arts om een passieve houding aan te nemen door de geweigerde tussenkomsten niet uit te voeren of ze te staken.

Bijvoorbeeld:

 • reanimatie
 • opname op een dienst intensieve zorg
 • kunstmatige beademing
 • nierdialyse
 • bestraling
 • chemotherapie
 • sondevoeding
Positief voorafgaande

Een voorafgaande behandelwens.
De declarant geeft de arts toestemming voor tussenkomst of vraagt de arts om een specifieke tussenkomst.

Bijvoorbeeld:

 • levenswensverklaring
 • euthanasieverklaring
Voorafgaande bij leven

Bedoeld om te worden uitgevoerd bij leven van de declarant

Bijvoorbeeld:

 • negatieve voorafgaande wilsverklaring
 • levenswensverklaring
 • euthanasieverklaring
Voorafgaande na overlijden

Bedoeld om te worden uitgevoerd na het overlijden van de declarant

Bijvoorbeeld:

 • wegneming van organen of ander lichaamsmateriaal na overlijden
 • wijze van lijkbezorging