0476/20.19.85

Voorafgaande zorgplanning

Wat?

Als je zorg nodig hebt, moet je soms moeilijke keuzes maken.

Nog moeilijker wordt het als jouw naasten keuzes in jouw plaats moeten maken zonder jouw mening te kennen.

Door zorgplanning hou je de regie over jouw zorg zo veel mogelijk in eigen handen. Jij kiest – eventueel in overleg met je omgeving – hoe je vorm geeft aan jouw leven en aan jouw levenseinde.
Voorafgaand betekent dat je stilstaat bij je wensen voor je gezondheidszorg voordat je zorg nodig hebt. Het gaat dus over toekomstige zorg.
Je begint het best goed op tijd: voordat je ziek wordt of een ongeval krijgt, of als je al ziek bent, voordat je situatie achteruitgaat.
Begin er in elk geval aan voordat je er niet meer toe in staat bent.

Waarom?

De belangrijkste cijfers op een rijtje:

  • Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie
  • Volgense de wereldgezondheidsorgansiatie is dementie prioriteit nummer 1
  • De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer: ca. 70%
  • In 2020 naar schatting in Vlaanderen ca. 141.246 mensen met dementie, waarvan ca. 8.374 mensen met jongdementie (-65 jaar)
  • Niet iedereen krijgt een formele diagnose
  • De kans is 1 op 5 dat iemand in zijn leven dementie krijgt
  • Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie
De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd:
 

Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie

Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie

Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie

  • Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing tegen 2070 verdubbeld zijn!
  • Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen als het aantal mensen met dementie zelf: naasten die voor de zorg instaan en professionele hulpverleners
  • 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving