0476/20.19.85

Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek & Erenotaris

Celis Chris

Jarenlang was Chris werkzaam als notaris van 2002 tot 2021, met een eigen verzoek tot ontslag uit het ambt in Brasschaat.  Daarna is ze zich gaan toeleggen op gezondheidsrecht en gezondheidsethiek.

In haar vrije tijd geniet ze van thuisactiviteiten zoals lezen (vooral crime fictie), films kijken en gezond koken. Haar interesse in sport omvat zwemmen en wandelen met haar teckel.

Ze heeft ook een passie voor cultuur, met voorkeur voor klassiek toneel, zowel klassiek als modern ballet, klassieke muziek en zowel klassieke als moderne beeldende kunst.

 • 1978-1984 : basisonderwijs aan de gesubsidieerde vrije school Mariadal te Schilde, met vrucht voltooid in juli 1984
 • 1984-1990 : algemeen secundair onderwijs aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Malle, afdeling Latijn-Grieks, met vrucht voltooid in juli 1990
 • 1990-1992 : kandidaturen aan de U.F.S.I.A., faculteit Rechtsgeleerdheid, met voldoening voltooid in juli 1992
 • 1992-1995 : licenties aan de U.I.A., faculteit Rechtsgeleerdheid, met voldoening voltooid in juli 1995
 • 1995 : behalen ‘certificat pratique de français commercial et économique de la chambre de commerce et d’industrie de Paris’
 • 1995-1996 : bijzondere licentie aan de K.U.L., faculteit Rechtsgeleerdheid, opleiding notariaat, met voldoening voltooid in juli 1996
 • 2002 : benoeming tot geassocieerd notaris ter standplaats Brasschaat (associatie Joseph Roevens – Chris Celis)
 • 2008 : benoeming tot notaris standplaatshouder te Brasschaat
 • 2009-2010 : basisopleiding bemiddeling – specialisatie bemiddeling in familiezaken van 9/12/2010 tot 9/12/2012 erkend bemiddelaar in familiale zaken
 • 2022 : ontslag verleend uit het ambt van notaris, op eigen verzoek, met vergunning de titel eershalve te voeren
 • 2021-2022 :opleiding en behalen certificaat LEIF-consulent aan het expertisecentrum Waardig Levenseinde te Wemmel
 • 2022-2023 : postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek aan de UA – volledige opleiding met examens én verdedediging thesis, met onderscheiding voltooid
 • 09/12/2003
  voor Kristelijke Beweging van Gepensioneerden Brasschaat : ‘successieplanning, met bijzondere aandacht voor de lijfrente’
 • 16/03/2005
  voor K.U.L.A.K. : ‘de nieuwe regeling inzake de verkoop aan een consument, gevolgen voor de verkoop van vastgoed’
 • 20/04/2006
  voor Diensten Centrum Maria-ter-Heidehove te Brasschaat : ‘erfrecht en successierechten’
 • 20/11/2006
  voor GIBB Brasschaat : ‘huwelijksvermogensrecht’
 • 2007 – 2009
  maandelijks : verslag Staatsblad voor de conferentie der notarissen van de provincie Antwerpen
 • 1990-2000 : bestuurslid Oud-Leerlingenbond van het Sint-Jan
  Berchmanscollege te Malle
 • 2004-2006 : lid kernredactie ‘Tijdschrift Verkoop Vastgoed’
 • Maklu-Uitgevers Antwerpen
 • 2007 : lid algemene redactieraad ‘Tijdschrift Verkoop Vastgoed’
  Maklu-Uitgevers Antwerpen
 • 2007-2009 : verslaggever Staatsblad voor de conferentie der notarissen van de provincie Antwerpen
 • 2004 : Tijdschrift Verkoop Vastgoed, Maklu :
  1. de overdracht van een kavel en de wet op de gedwongen mede-eigendom  van gebouwen of groepen van gebouwen
  2. de vermelding van partijen in de authentieke koopakte, implicaties van de gewijzigde hypotheekwet en de gewijzigde notariswet
  3. de mede-eigenaars verzekerd, of het raakvlak tussen de wet op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen en de verzekeringswetgeving
 • 2005 : Tijdschrift Verkoop Vastgoed, Maklu :
  3-4. de verkoop aan een consument :
  gevolgen voor de verkoop van vastgoed
  modelclausules
 • 2005 : Uitgeverij Maklu :
  Auteurs : Stefan Ruysschaert – Marc Gielis – Chris Celis
  “Vermogensplanning bij familiale KMO’s”
 • 2006 : Tijdschrift Verkoop Vastgoed, Maklu :
  1. de overstromingsverzekering : een slag in het water?
  modelclausules